Ingyenes szállítás 15.000 ft felett
Expand search form
0

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Home

WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSHEZ ____________________________________________

1. Általános információk

Előzetes tájékoztatás

Tomolya Gergő egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató/Vállalkozás/Forgalmazó) a http://www.fecskebudapest.com internetes oldalon található webáruházon (továbbiakban: webáruház) keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (továbbiakban: szolgáltatás) nyújt ruházati termékek és egyéb (továbbiakban: termékek) értékesítése céljából.

Amennyiben Ön (továbbiakban: Ön/Fogyasztó/Vásárló) a webáruházon keresztül megrendelést kíván kezdeményezni, illetve ehhez kapcsolódóan szolgáltatást kíván igénybe venni, kérjük, olvassa el a jelen dokumentumban rögzített Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF), mely tartalmazza az Ön és a Szolgáltató szerződéses jogait,kötelezettségeit, felelősségi köreit valamint az Ön és a Szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejöttének illetve teljesítésének feltételeit.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a webáruház honlapján található elektronikus termékrendelési felületen keresztül történik. Az ÁSZF hatálya alatt létrejövő szerződés határozott időre szól, és a szerződéses kötelezettségek teljesítésével megszűnik.

A Szolgáltató az ÁSZF tartami módosításának jogát fenntartja. A mindenkor hatályos ÁSZF a webáruház honlapon történő megjelenésétől számítva kötelező érvénnyel bír, és az adott időpontban történő szerződéskötésre vonatkozik. Szerződő felek az ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a webáruházban történő termékrendelésének véglegesítésével Ön elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF tartalmát, illetve a webáruház honlapján található további tájékoztatásokat.

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.

Észrevételeivel, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal szolgáltatói elérhetőségeinken keresztül.

Szolgáltató vállalkozás adatai

Szolgáltató neve: Józsa Zoltán Attila egyéni vállalkozó Szolgáltató hivatalos képviselője: Józsa Zoltán Attilapage1image4174843936page1image4174844224

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adószáma: 56320617-1-33 Szolgáltató nyilvántartási száma: 54955282

Szolgáltató nyilvántartásba vételét bejegyző hatóság megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Szolgáltató bankszámlaszáma: 10700457-72125474-51100005 CIB Bank

Szolgáltató székhelye: 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 1.

Szolgáltató postacíme: ZiziArt / 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 1.

Szolgáltató kapcsolattartási elérhetősége (honlap címe, e-mail címe): http://www.ziziart.hu info@ziziart.hu

Szolgáltató panaszügyintézési postacíme: ZiziArt / 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 1. (személyes panaszügyintézésre nincs lehetőség)

Szolgáltató panaszügyintézési elérhetősége (honlap címe, e-mail címe, telefonszáma): http://www.ziziart.hu info@ziziart.hu 06-20-468-5719 (személyes panaszügyintézésre nincs lehetőség)

Szolgáltató részére tárhelyet biztosító adatai

Tárhelyszolgáltató neve: Shoprenter.hu Kft.

E-mail: info@shoprenter.hu

Tárhelyszolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma: 09-09-020636

Tárhelyszolgáltató adószáma: 23174108-2-09

Tárhelyszolgáltató elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe, honlap címe): +36-1/234-5012 / info@shoprenter.hu / 4028 Debrecen, Kassai út 129. / https://www.shoprenter.hu/

Tárhelyszolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-76245/2014.

2. Szerződés nyelve, formája, hozzáférése

A jelen szerződés nyelve a magyar nyelv.

Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Iktatásra nem kerül, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

A mindenkor hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető a webáruház honlapján, illetve annak teljes tartalma bármikor letölthető és kinyomtatható.

3. Szerződési jognyilatkozat

Amennyiben Ön a webáruház honlapján keresztül termék megrendelését véglegesíti, úgy Ön elektronikus szerződési jognyilatkozatot tesz a Szolgáltató felé. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. A szerződési jognyilatkozat megtételével még nem jön létre szerződés.page2image4175181984page2image4175182272page2image4175182560page2image4175182848page2image4175183136

Általános Szerződési Feltételek

4. Szerződés létrejötte, szolgáltatói visszaigazolás

A Szolgáltató köteles az Ön szerződési jognyilatkozatának, vagyis elküldött termék megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben ez a szolgáltatói visszaigazolás az Ön megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttsége vagy szerződéses kötelezettsége alól.

A Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttsége alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a megrendelés szolgáltatói visszaigazolása nem érkezik meg Önhöz késedelem nélkül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik.

(Az Ön megrendelésének Szolgáltatóhoz történő megérkezését alátámasztó, elektronikus rendszerüzenet automatizált visszaigazolásával még nem jön létre szerződéses kötelezettség.)

Szerződés kizárólag a Szolgáltató részéről történő vásárlói megrendelés visszaigazolásával jön létre. Ennek alapján szerződéses kötelezettség akkor áll fenn, amikor az Ön számára hozzáférhetővé válik a Szolgáltató elektronikus (e-mail) visszaigazolása az Ön megrendeléséről.

5. Csomagolás

A termékek csomagolása oly módon került kialakításra, hogy óvja a termék minőségét, megkönnyíti a szállítást, és nem befolyásolja hátrányosan a termék minőségét. A termékek a Szolgáltató által biztosított, sérülésmentes szállításra alkalmas celofántasakban, továbbá nagyalakú buborékos borítékban vagy kartondobozban kerül kiszállításra.

6. Rendelés menete

A http://www.ziziart.hu webáruházban történő termékvásárlás menetéről Ön az alábbiakban tájékozódhat.

Általános tudnivalók

A honlapon böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehet, a vásárlás azonban regisztrációhoz kötött. A webáruházban kizárólag 16. évet betöltött személyek indíthatnak megrendelést, érvényes személyes kapcsolattartási, számlázási, szállítási adatok megadásával, illetve a jelen ÁSZF szerződéses feltételeinek az elfogadásával.

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, az Ön által kiválasztott termék kosárba helyezésével és a rendelési folyamat végig vitelével. Az elküldött online megrendelést a webáruház rendszere rögzíti, és minden esetben azonnali automatikus e-mail üzenetben visszaigazolást küld Önnek a megrendelés beérkezéséről és a rendelési adatokról.

A megrendelés beérkezését követő 48 órán belül, a Szolgáltató – az Ön által megadott e-mail címre – szolgáltatói visszaigazolást küld a rendelési adatokról és a termékszállítási információkról. A szolgáltatói visszaigazolás Ön részéről történő hozzáférésével létrejön a fogyasztói szerződés, illetve a szerződéses kötelezettség.page3image4119300192

Általános Szerződési Feltételek

Fizetési feltételek, díjak

Az elektronikus úton kötött szerződés az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet a megrendelést érintően. Ennek tudomásul vételére a Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét a webáruház „Pénztár/Rendelés összesítése” felületén – az Ön szerződési jognyilatkozatának megtétele (megrendelés elküldése) előtt – oly módon, hogy a vonatkozó funkciót a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelésre” utaló, könnyen olvasható tájékoztató felirattal látta el.

A rendelési összeg kifizetése előre banki átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy utánvét fizetési móddal egyenlíthető ki.

A kiválasztott termék eladási árának és szállítási költségének kiegyenlítése – banki átutalás választása esetén – előlegbekérő e-mail levél útján történik. Utánvét és bankkártyás fizetési mód választása esetén szintén elektronikus levélben kerül megküldésre a rendeléshez kapcsolódó számla, a szolgáltatói visszaigazolás keretében.

Az Ön rendelésének beérkezését egy azonnali, automatikus rendszerüzenet igazolja vissza e- mail levélben, mely tartalmazza az Ön rendelési adatait. Ezt követően, legkésőbb 48 órán belül egy másik e-mail üzenetben a Szolgáltató visszaigazolást küld a megkötött szerződésről.

Ezzel egyidejűleg kerül továbbításra a rendeléshez kapcsolódó előlegbekérő levél is az elektronikus előlegszámla csatolásával, amennyiben a rendelés során a „Banki átutalás” fizetési mód került kiválasztásra. Amennyiben az előlegbekérő levél alapján Ön sikeresen átutalta a rendelési összeget, akkor a Szolgáltató kiállítja a nullás e-végszámlát, melyet ugyancsak elektronikus levélben küld el Önnek.

Utánvétes vagy bankkártyás fizetés esetén szintén elektronikus levélben kerül megküldésre az e-számla.

A termékekre vonatkozóan megjelenített (Áfa alanyi mentes) bruttó eladási árak nem tartalmazzák a termék kiszállítási díját. (A részletes termékszállítási díjszabás és utánvételi díj megtekinthető a „Szállítási feltételek” fejezet alatt.)

Az adott küldemény szállítási költségéről az online megrendelés véglegesítése előtt, a „Pénztár” felületen a „Szállítási mód” kiválasztásánál és a „Rendelés összesítése” alatt is tájékozódhat.

Külön csomagolási díj, illetve – az előzőekben megjelölt díjtételeken kívül – semmilyen egyéb költség nem kerül felszámításra a webáruházban történő termékvásárlásához kapcsolódóan.

Teljesítési feltételek

A webáruházban megjelenített termékek megvásárlása kizárólag online, a webáruházon keresztül lehetséges, futárszolgálattal történő házhozszállítással.

Személyes átvétel átvételi ponton nem lehetséges.
A szállítás részleteiről a „Szállítási feltételek” fejezet alatt tájékozódhat.

Böngészés a termék katalógusban

A http://www.ziziart.hu webáruház az ismertebb internetes böngészőkön (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari) keresztül elérhető.page4image4176763328

Általános Szerződési Feltételek

A webáruházban történő böngészéshez előzetes regisztráció nem szükséges, a termék megrendelés véglegesítéséhez azonban kötelező a regisztráció.

A „Lakástextil, Női kollekciók, Kiegészítők, Plus size, Gyerek kollekciók, Akció” főmenük alatti felületeken – a különböző ruházati, kiegészítő és otthoni lakástextil termékek között böngészve – Ön kiválaszthatja a megvásárolni kívánt termékeket.

Regisztráció

Amennyiben Ön a webáruházban terméket szeretne vásárolni, úgy regisztrálnia szükséges. A regisztráció elindítható a weboldal jobb felső sarkában elérhető „Regisztráció” hivatkozás megnyitásával, majd ezen a felületen a kapcsolati, a számlázási és szállítási adatok megadását követően, kattintson az űrlap alján található zöld „Tovább” gombra.

Regisztrálni lehetséges a termék kiválasztását követően, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva is, mellyel szintén a regisztrációs felületre jut.

A sikeres regisztrációról visszaigazoló e-mail érkezik az Ön által megadott e-mail-címre.

A regisztráció véglegesítésével – a weboldal jobb felső sarkában található „Belépés” menüpontra kattintva – Ön már is hozzáférhet saját fiókjához, a regisztráció során megadott felhasználói e-mail címe és jelszava segítségével. Saját fiók felületén Ön megtekintheti jelszavát, a kapcsolattartási, szállítási, számlázási, rendelései adatait, korábbi vásárlásait és listára emelt kedvenc termékeit, illetve itt szerkesztheti, módosíthatja azokat.

Amennyiben Ön már regisztrált felhasználó, de elfelejtette jelszavát, úgy a weboldal jobb felső sarkában található „Belépés” link alatti felületen az „Elfelejtett jelszó” szöveges hivatkozásra kattintva, a webáruház rendszere új jelszót küld az Ön e-mail címére.

Regisztráció törlése

Amennyiben töröltetni szeretné regisztrációját, kérjük, írjon nekünk erről egy e-mailt az info@ziziart.hu címre, és az Ön regisztrációs illetve saját fiók adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Regisztrációjának törlésével az Ön összes fiókadata törlődik, és ha később Ön mégis visszatér a weboldalunkra, ezeket az információkat már lehet visszaállítani.

Regisztrált adatok módosítása

Ahhoz, hogy a korábban megadott adatait Ön módosítani tudja, először be kell jelentkeznie a felhasználói e-mail címével és jelszavával a webáruház jobb felső sarkában található „Belépés” hivatkozás felületen. Ezt követően, a megjelenő szöveges menüpontokra kattintva („Fiókadatok módosítása / Jelszócsere / Címadatok módosítása / Kívánságlistám / Korábbi rendelések / Letöltések / Hírlevél megrendelése, lemondása”) a saját fiókjának teljes adattartalma módosítható. A módosításokat követően Önnek mindig el kell mentenie a változtatásokat a „Tovább” gombra kattintva, különben a módosítások elvesznek, vagy ismét rögzítenie kell az új adatokat.

Ha a rendszer nem menti el az adatait, akkor egy kötelezően kitöltendő rubrikát Ön üresen hagyott. Ilyen esetben, a hiányzó adatokat ismét rögzítse, és mentse a „Tovább” gombra kattintással.page5image4176927792

Általános Szerződési Feltételek

Belépés/kilépés, saját fiók

A regisztrációt követően, Ön a webáruházba történő személyes (regisztrált) belépését a „Belépés” menüpont segítségével végezheti el, amely a weboldal jobb felső sarkában érhető el. Itt adhatja meg a már előzőleg regisztrált felhasználói e-mail címét és jelszavát.

A weboldal teljes körű használatához, vagyis a termékvásárláshoz – a regisztrációkor rögzített e-mail cím és jelszó megadásával – Önnek be kell jelentkeznie a weboldal jobb felső sarkában található „Belépés” menüpontról megnyíló felületen.

A sikeres belépést követően, Ön a saját fiókjában megtekintheti legutóbbi rendeléseit, megváltoztathatja a jelszavát, illetve beállíthatja és módosíthatja személyes adatait (pl. kapcsolattartási, szállítási és számlázási adatait). A saját fiókban a csillaggal jelölt adatokat kitöltése kötelező, mivel ezek nélkül Ön nem tud rendelést leadni.

A termékvásárláshoz kapcsolódóan kiemelten fontos a valós kapcsolattartási, számlázási és szállítási adatok rögzítése, a pontos és időben történő teljesítés érdekében. Kérjük, hogy olyan e-mail címet és telefonszámot adjon meg, amit rendszeresen használ, mert minden értesítést ezekre fogunk küldeni.

Az Ön által tévesen megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Amennyiben Ön szeretne kilépni a személyes fiókjából, úgy a weboldal jobb felső sarkában, az „Üdvözöljük + felhasználói keresztneve” szerinti menüpont alatti, „Kilépés” szöveges almenüre kattintva kiléphet a személyes bejelentkezéséből. A saját fiók elhagyásával a webáruházban tovább folytathatja a böngészést.

Termékvásárlás

Termék kiválasztása:

A www.ziziart.hu weboldal felső vízszintes zöld sávjában található főmenük („Lakástextil, Női kollekciók, Kiegészítők, Plus size, Gyerek kollekciók, Akció”) alatti almenü felületekről elérhető gyerek/női ruházati, kiegészítő, textil és egyéb termékek különböző terméktulajdonságokkal, illetve paraméterekkel rendelkeznek. Amennyiben bővebb információt szeretne kapni egy-egy termékről, úgy kattintson a kiválasztott almenü alatti termék képére, a szöveges nevére vagy a „Részletek” fülre. Ekkor az adott termék oldalára jut el, ahol a kiválasztott termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

A termékoldalon feltüntetésre került az adott termék fotója, kategóriája és megnevezése, bruttó ára, választható mérete, elérhető darabszáma, cikkszáma, termékleírása és főbb paraméterei (anyag összetétele, rendeltetése, származási helye, minőségi osztálya, forgalmazói adatok).

Kosárba helyezés:

Ön a webáruházban különböző termékkategóriák és termékfajták között böngészve, egyenként kosárba helyezheti a megvásárolni kívánt termékeket.

A kiválasztott termék darabszámát beállíthatja a „Kosárba rakom” gombtól balra található mennyiséget jelölő ablakban, a darabszám manuális (kézzel történő) beírásával vagy a függőlegesen elhelyezett két nyíl jelölésre kattintva. A felső nyílra kattintva növelhető, az alsóval csökkenthető a megvásárolni kívánt darabszám.

Az adott termék oldalán a mennyiség beállítását követően, a „Kosárba rakom” gombra kattintva, Ön a virtuális bevásárló kosarába helyezheti a kiválasztott terméket.page6image4177091552page6image4177092848page6image4177093040

Általános Szerződési Feltételek

A termékeket a kosárba helyezheti regisztráció vagy személyes bejelentkezés nélkül is, azonban a megrendelés véglegesítése előtt Önnek regisztrálnia vagy – amennyiben már van saját fiókja – bejelentkeznie szükséges az előzőek szerint (lsd. „Regisztráció / Belépés” menete).

Kosár tartalmának frissítése:

A weboldal jobb felső részében található, kosár ikonra kattintva Ön bármikor megtekintheti a már kosárba helyezett termékeit, illetve módosíthatja azokat. A kosár ikon alatti felületen ellenőrizheti, szerkesztheti a kosara tartalmát. Itt szintén módosíthatja, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget szeretne rendelni, ki tudja választani az Önnek megfelelő szállítási és fizetési módot, illetve lehetősége van az adott tétel törlésére vagy a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további termékeket is a kosarába helyezni, úgy újra válasszon a fő és almenük alatti termékek közül. Másik lehetőség, hogy kattintson a weboldal jobb felső sarkában található zöld bevásárlókosár ikon gombra, az így megjelenő felület bal felső szélén lévő „Vásárlás folytatása” gombra.

Termék eltávolítása/törlése a kosárból:

A már kiválasztott, illetve kosárba helyezett terméket Ön úgy tudja eltávolítani a kosarából, hogy az egérkurzorral a weboldal jobb felső sarkában található zöld bevásárlókosár ikon gomb fölé megy, ekkor láthatóvá válik a kosarának jelenlegi tartalma.

Majd a törölni kívánt termék neve alatt jobbra lévő „Törlés” hivatkozásra kattintson rá, ekkor az Ön kosara frissül, az adott tétel pedig törlődik. Ennek megerősítése is szükséges a weboldalon felugró üzenő ablakban az „OK” gombra kattintással. Amennyiben a rendszerüzenet „Biztos vagy benne?” kérdésére válaszolva, Ön nem az „OK”, hanem a„Mégse” gombra kattint, akkor a törlés visszavonásra kerül.

Megrendelés elküldése:

A vásárlás befejezéséhez szükséges a regisztráció és bejelentkezés, illetve a vásárlói adatok (kapcsolattartási, számlázási és szállítási adatok) megadása, amennyiben azt előzőleg még adta meg a saját fiók felületén.

Amennyiben befejezte a vásárlást, illetve véglegesíteni szeretné a megrendelését, kattintson a weboldal jobb felső sarkában található zöld bevásárló kosár ikon gombra, az így megjelenő felületen pedig a „Tovább a pénztárhoz” zöld gombra.

A megjelenő „1. Bejelentkezés” felületen szükséges regisztrálni, vagy ha ez már megtörtént, akkor bejelentkeznie a regisztrált adataival. Amennyiben ez megtörtént, akkor a „Tovább” gombra kell kattintania a továbblépéshez.

Ekkor a „2. Adatok megadása” felületen ki kell pipálnia a már előre megadott számlázási és szállítási adatait, vagy – amennyiben ezt módosítani kívánja – ugyanitt új címeket adhat meg. Amennyiben ez megtörtént, akkor a „Tovább” gombra kell kattintania a továbblépéshez.

A következő lépésben a „3. Szállítási mód” felületen – a „Házhozszállítás futárszolgálattal” checkbox-ra kattintva – megjelöli a szállítási módot (a szállítás idő általában 1-2, de legkésőbb 5 munkanap). Személyes átvételre nincs lehetőség. A kiválasztást követően, a „Tovább” gombra kell kattintania a továbblépéshez.

Ekkor a „4. Fizetési mód” felületre jut, ahol – a megfelelő checkbox-ra kattintva – kiválaszthatja a kívánt fizetési módot (Utánvétel, Bankkártyás fizetés, Banki átutalás).

Az átutaláshoz szükséges adataink: Józsa Zoltán Attila EV (bankszámlaszám: Bankszámlaszám: 10700457-72125474-51100005 CIB Bank Zrt.).page7image4178603200page7image4178603488page7image4178603776

Általános Szerződési Feltételek

A kiválasztást követően, a „Tovább” gombra kell kattintania a továbblépéshez.

A következő „5. Rendelés összesítése” felületen megtekintheti a rendelési adatok összesítését, valamint egy checkbox kipipálásával nyilatkozattételt szükséges tennie arról, hogy Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. A hozzájáruló nyilatkozattétel, vagyis a checkbox kiválasztása nélkül a megrendelés nem küldhető el.

Amennyiben ez megtörtént, akkor a „Megrendelem” gombra kattintva, Ön elküldheti a véglegesített rendelését a webáruház informatikai rendszerébe, mely hamarosan elektronikus (e-mail) visszaigazolást küld Önnek a beérkezett rendeléséről.

Webáruház visszaigazolása termékvásárlás esetén

Az elküldött (véglegesített) termékrendelését követően a webáruház informatikai rendszere egy automatikus e-mail levelet küld az Ön által megadott e-mail címre a rendelési adatokról, mely elektronikus üzenet kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését erősíti meg.

A webáruház ezen visszaigazolásával még nem jön létre fogyasztói szerződés, illetve nem jön létre szerződéses kötelezettség.

Amennyiben nem érkezne meg Önhöz a webáruház azonnali visszaigazolása, úgy a rendszer nem fogadta be a termékrendelését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeinken.

Szolgáltató visszaigazolása termékvásárlás esetén

Az Ön által elküldött megrendelés beérkezését követő 48 órán belül, a Szolgáltató a termékrendelési és a termékszállítási információkról, a szerződéses feltételekről visszaigazoló e-mail üzenetet küld az Ön elektronikus levélcímére. Ekkor a rendelés feldolgozás alatti státuszban van.

A Szolgáltató ezen visszaigazolásával létrejön a fogyasztói szerződés Ön és a Szolgáltató között, mely szerződéses feltételeket a webáruház fejlécében és láblécében is közzétett – letölthető és kinyomtatható – jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum tartalmazza.

Amennyiben – a megrendelése beérkezését követő 48 órán belül – nem érkezne meg Önhöz a Szolgáltató visszaigazolása, úgy a fogyasztói szerződés (szerződéses kötelezettség) nem jön létre. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeinken.

Ezen visszaigazoló e-mail mellékleteként a Szolgáltató megküldi Önnek az Általános Szerződési Feltételeket elektronikusan pdf fájl formátumban, valamint az e-számlát.

Szállítási feltételek (házhozszállítás futárszolgálattal)

A szállítás területi hatálya: Magyarország. A Szolgáltató a termék kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. általános szolgáltatásának igénybevételével, csomagként küldi el Önnek.

A „Házhozszállítás futárszolgálattal” szállítási mód és a „Banki átutalás” fizetési mód kiválasztását követően, a termék kiszállítása a megrendelés ellenértékének Szolgáltatóhoz történő beérkezését, vagyis a rendelési összeg beérkezésének banki értéknapját követően kezdődik meg. „Utánvét” fizetési mód választása esetén, a megrendelt termék a rendelést

Általános Szerződési Feltételek

követő napon kerül a futárszolgálathoz. „Bankkártyás” fizetési mód választása esetén, a sikeres tranzakciót követően kezdődik meg a kiszállítás.

A webáruházon keresztül megrendelt termékeket a Szolgáltató általában 1-2 munkanap alatt, de legkésőbb 5 napon belül elküldi az Ön által megjelölt szállítási címre.

Amennyiben a megrendelt csomag a címzett részére nem kézbesíthető a kétszeri megkísérlés esetén sem, úgy a Szolgáltatóhoz visszaérkezett terméket/termékeket – a vásárlóval történő előzetes egyeztetést követően, valamint az újbóli szállítási díj előre történő vásárlói átutalását követően – a Szolgáltató ismét postázza Önnek. Ismételt sikertelen kézbesítés esetén a rendelés törlésre kerül. és a szerződéses viszony megszűnik.

A további szállítási feltételeket érintően a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft. (székhely, telephely, központi vevőszolgálat: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) csomagkézbesítésre és kezelésére vonatkozó Általános Üzleti Feltételei az irányadók: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

Fogyasztói jogérvényesítés

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megvásárolt terméket érintően Önnek lehetősége van – a törvényi keretek között – a szavatossági és elállási jogaival élni. Ezen jogok érvényesítéséről, valamint a panaszkezelés rendjéről és az esetleges jogviták rendezési lehetőségeiről a 9-13. pontokban rögzített, adott tárgykörben tájékozódhat.

7. Adatbeviteli hibák javítása

A webáruházban történő vásárlás során Ön a „Törlés” szöveges gombra kattintva törölheti a kosár tartalmából a megvásárolni nem kívánt egyes tételeket. A részletes leírás megtalálható fent, a „Termék eltávolítása/törlése a kosárból” fejezet alatt.

A termékrendelési folyamat lezárása előtt Ön minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba az url címtől balra található (Ugrás az előző oldalra) nyíl segítségével, majd javítani tudja az esetlegesen tévesen bevitt adatokat, illetve új terméket vagy mennyiséget vehet fel.

A regisztrációs, kapcsolattartási, számlázási vagy szállítási adatok megadása során az esetlegesen tévesen megadott adatokért, és az azokból adódó károkért, illetve a hibás adatokból eredő teljesítésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

8. Ár feltüntetése, díjak

Bruttó ár feltüntetése

A webáruházban a termék ellenértékeként feltüntetett árak forintban (Ft) értendő Áfa alanyi mentes bruttó árak. A szerződés létrejötte előtt az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja.

A további felmerülő költségek (szállítási költség, utánvételi díj) szintén Áfa alanyi mentes bruttó díjak.page9image4121717200

Általános Szerződési Feltételek

Fizetendő díjak

A termék bruttó fogyasztói ára, valamint az azon felül felmerülő valamennyi költség a webáruház honlapján illetve a jelen ÁSZF-ben feltüntetésre került. Az Ön által ténylegesen fizetendő teljes szolgáltatási díjról előzetesen, még a megrendelés megkezdése illetve véglegesítése előtt tájékozódhat.

A webáruházban történő vásárlást érintően, a kiválasztott termék eladási árán és a kapcsolódó szállítási költségen és utánvételi díjon kívül egyéb fizetendő szolgáltatói költséggel nem kell számolnia.

A „Lakástextil, Női kollekciók, Kiegészítők, Plus size, Gyerek kollekciók, Akció” menüpontok alatt található termékoldal felületeken Ön egyértelműen és könnyen azonosíthatóan tájékozódhat a megvételre kínált termékek fizetendő Áfa alanyi mentes bruttó eladási áráról, valamint az egységárakról.

A fizetendő szállítási költség és utánvételi díj Áfa alanyi mentes bruttó díj a jelen ÁSZF „Szállítási feltételek” bekezdése alatt, valamint a megrendelési folyamat véglegesítése előtt a „Szállítási mód” kiválasztásánál és a „Rendelés összesítés”-nél is megtekinthető.

Fizetési móddal összefüggésben felmerült díj

A Szolgáltató az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült, általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel Önnek.

Ez a bekezdés nem vonatkozik a banki átutalás esetében Ön által fizetendő banki tranzakciós díjra.

Téves árrögzítés

Amennyiben a Szolgáltató a webáruházban a termék árát tévesen rögzíti, és Ön a téves áron véglegesíti a megrendelését, illetve ezen megrendelésről Ön elektronikus automatizált rendszer üzenetet is kap, még nem jön létre a távollévők között a szerződés, illetve szerződéses kötelezettség.

(A szerződés nem az automatikus rendszerüzenet, vagyis nem az Ön megrendelésének Szolgáltatóhoz történő megérkezésével, hanem a Szolgáltató részéről történő vásárlói megrendelés szolgáltatói visszaigazolásával jön létre).

A Szolgáltató a téves árrögzítés észrevételét követően – még a vásárlói megrendelés visszaigazolását megelőzően – értesíti Önt a hibás áron történő megrendeléséről, és ajánlatot tesz a valós áron történő szerződéskötésre. Amennyiben Ön ezt elfogadja, úgy a Szolgáltató az Ön valós áron történő megrendelését visszaigazolja, mellyel létrejön a szerződés.

Nem kért értékesítés

A Szolgáltató nem követelhet Öntől ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés. Az Ön nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a Szolgáltató ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

Általános Szerződési Feltételek

9. Panaszkezelés rendje

Józsa Zoltán Attila EV, mint Szolgáltató/Vállalkozás személyes ügyfélszolgálatot nem tart fenn.

Ön a Vállalkozás kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos panaszait és javaslatait az alábbiakban rögzített lehetőségek alapján teheti meg írásban (e-mail/postai levél útján) vagy szóban telefonon keresztül.

Ön a Vállalkozásnak – illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek – a szolgáltatás vagy az áru (termék) Ön részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a Vállalkozás azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A Vállalkozás köteles a jegyzőkönyv másolati példányát:

személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadni Önnek (jelenleg a Vállalkozás személyes ügyfélszolgálatot nem működtet);

 telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával (pl. skype- on) közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a beérkezését követő 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni Önnek.

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni, és azt Önnel közölni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 •   az Ön nevét, lakcímét;
 •   a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját;
 •   az Ön panaszának részletes leírását;
 •   az Ön által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét;
 •   a Vállalkozás nyilatkozatát az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 •   a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását;
 •   a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét;

page11image4121873280page11image4121873568

Általános Szerződési Feltételek

 telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

Az Ön és a Vállalkozás közötti telefonon történő kapcsolattartás nem emeltdíjas szolgáltatással működik.

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A Vállalkozás 30 napon belül válaszol az Ön panaszára, valamint gondoskodik annak az Ön részére történő eljuttatásáról. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja az Ön panaszát, úgy a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatja Önt.

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Vitarendezési lehetőségek

Amennyiben a fogyasztói panasz rendezése a Vállalkozással nem járt sikerrel, úgy fogyasztói jogvita esetén Ön személyes vagy online vitarendezési eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes Békéltető Testületeknél, a 11. pontban rögzített elérhetőségeken.

Emellett az uniós online vitarendezési platform lehetőséget kínál a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére, a 12. pont szerint.

10. Fogyasztói jogok érvényesítése

Elállási jog érvényesítése

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, a távollévők között kötött fogyasztói szerződést érintően, elállási joga csak magánszemélynek/egyénnek van. Ennek alapján elállási jog nem illet meg céget/szervezetet (azaz azt a természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli szervezetet, ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is),

Általános Szerződési Feltételek

aki/amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

Ennek megfelelően Ön, mint magánszemély vásárló – termékrendelését érintően – jogosult 14 napon belül, indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ezt a törvény által biztosított elállási jogot a Szolgáltató 21 napon belül is biztosítja.

A 21 napos indoklás nélküli elállási jog azt jelenti, hogy Ön az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől egyoldalúan visszaléphet, és a termék visszaküldése esetén követelheti a Szolgáltatótól a kifizetett összeg visszatérítését. Az elállás visszamenőlegesen szünteti meg a szerződést.

Elállási és felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében, az Ön kérése alapján egyedi szöveggel vagy nyomással ellátott termék megvásárlása esetén, Önt nem illeti meg az indoklás nélküli elállási jog.

Jelenleg a Szolgáltató egyedi szöveggel vagy nyomással ellátott terméket nem értékesít!

(Azonban hibás szolgáltatói teljesítés esetén Önt megilleti a Ptk. szerinti elállási jog a kellékszavatosság keretében. Ezen Ptk. szerinti elállási jog mind a magánszemély, mind a nem magánszemély vásárló esetében is gyakorolható a kellékszavatossági jogok érvényesítésével.)

Elállási határidő

Ön abban az esetben gyakorolhatja az elállási jogát, ha a 21 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak.

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetében elfogadottnak tekintendő, ha Ön a határidő utolsó napján jelzi elállási szándékát.

Elállási határidő:

 Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 21 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 21 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

Ha a Vállalkozás az elállási jog gyakorlásának határidejét, egyéb feltételeit és a vonatkozó nyilatkozat mintát érintő tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fent meghatározott elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a Vállalkozás a 21 napos elállási határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadja a fogyasztónak az említett tájékoztatást, akkor az elállási határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 21. napon jár le.page13image4185164288page13image4185164576

Általános Szerződési Feltételek

Elállási nyilatkozat minta

Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, úgy – a fent megjelölt 21 napos határidő lejárta előtt – ezen szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató számára (vagy postán, vagy telefaxon, vagy elektronikus úton küldött levélben) az alábbi címre:

Postacím: Zizi Art (2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 1.) Telefon: + (36) 20 468 5719
E-mail: info@ziziart.hu

Ön az elállási jogát az alábbi nyilatkozat minta felhasználásával, vagy más erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is gyakorolhatja.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT (MINTA)

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándéka esetén töltse ki, és juttassa vissza hozzánk!)

Címzett:
Zizi Art / 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 1./ (Szolgáltató neve, címe)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megnevezése)

Átvétel időpontja: ……………………………… (a termék fogyasztó részéről történő átvételének a napja rögzítendő)

A fogyasztó(k) neve: ……………………………..
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………..
A fogyasztó(k) aláírása: …………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …………………………
A Nyilatkozat minta letölthető itt!

Elállás módja

Amennyiben Ön élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja kerül figyelembe vételre, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket Ön postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére.page14image4181933056

Általános Szerződési Feltételek

Elállás joghatásai

Vételár visszatérítése

Szerződéstől való elállás esetén az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Önnek.

Ennek megfelelően elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költség – így a kiszállítás költsége is – visszajár Önnek (kivéve azok a többletköltségek, amelyek a miatt merültek fel, hogy Ön a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék visszaküldése

Abban az esetben, ha Ön a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Szolgáltatónak. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt Ön elküldi a terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Vételár visszatérítésének visszatartása

A vételár visszatérítését a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket (termékeket), vagy Ön nem igazolta, hogy azt (azokat) visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont kerül figyelembe vételre. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Értékcsökkenés

Önnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis elállás esetén a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése Önt terhelik. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Szavatossági és jótállási jogok érvényesítése

Magánszemély vásárló a termékvásárlást érintően a kellékszavatossági valamint a termékszavatossági jogait is érvényesítheti.

Nem magánszemély vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) kizárólag a kellékszavatossági jogait érvényesítheti a megvásárolt terméket érintően.

A webáruházban értékesített termékekre, a törvény által biztosított jótállási jogok nem vonatkoznak, így jótállási jogok nem érvényesíthetők.page15image4185627616page15image4185627904page15image4185628192page15image4185628480

Általános Szerződési Feltételek

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157.§ hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől az Ön hátrányára tér el.

Hibás teljesítési vélelem

A hibás teljesítési vélelem azt jelenti, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Vállalkozást terheli. Hat hónapon túl azonban már Önnek kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

Kellékszavatosság

Kellékszavatossági jog érvényesítése

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén, a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§ szabályai szerint. A kellékszavatossági jog a magánszemély valamint a nem magánszemély vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) esetében is érvényesíthető.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének – a hiba közlésén túl – nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Kellékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás)

Ön – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést (kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Vállalkozásnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vállalkozásnak okozott érdeksérelmet).

Amennyiben Ön a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítást), vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

Végső esetben Ön a szerződéstől is elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve –page16image4181013712page16image4181014000page16image4181014288page16image4181014576

Általános Szerződési Feltételek

nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben Ön a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Áttérés másik kellékszavatossági jogra

Választott kellékszavatossági jogáról Ön egy másikra is áttérhet. Az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de – fogyasztói szerződés esetén – nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Vállalkozással közölni. Azonban a közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl Ön, mint magánszemély vásárló a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A nem magánszemély (pl. cég, egyéb szervezet) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 évig érvényesíthető.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ez érvényes arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén

A Vállalkozás köteles megtéríteni Önnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. Ön kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

Szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. Azonban, ha a termék meghibásodásában az Önt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrejátszott, akkor a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket – közrehatása arányában – Ön köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén Ön nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.page17image4181358560page17image4181358848page17image4181359136page17image4181359424

Általános Szerződési Feltételek

Termékszavatosság

Hibás termék

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági jog érvényesítése

A termék hibája esetén Ön, mint magánszemély vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ön a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a Vállalkozóval) szemben is gyakorolhatja, választása szerint. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben.

Termékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés)

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék előállítójától (gyártójától) vagy a terméket forgalmazó kereskedőtől (a Vállalkozótól). Termékszavatosság esetén Ön árleszállítási és elállási igénnyel nem élhet.

Kérheti, hogy a gyártó/forgalmazó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Ön nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval/forgalmazóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével Ön e jogosultságát elveszti.

Ennek alapján a termékszavatossági kötelezettség a gyártót a termék forgalomba hozatalától (amikor az adott termék a gyártó fennhatósága alól kikerül) számított 2 évig terheli. Ezt követően tehát termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, mivel a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés (termék vásárlásának, átvételének) időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal időpontja.page18image4186140784page18image4186141072page18image4186141360page18image4186141648

Általános Szerződési Feltételek

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 •   a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy
 •   a hiba – a tudomány és a technika állása szerint – a termék forgalomba hozatalának időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 •   a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.Szavatossági igény intézésének eljárása (termék értékesítése esetén)A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog (termék) hibája miatt Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (továbbiakban: szavatossági igényt) igényt érvényesíthet.Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését Önnek kell bizonyítania az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (kibocsátott számla vagy nyugta) bemutatásával.A Vállalkozás az Ön nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítésre kerül:az Ön neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy Ön hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez;
  •   az eladott termék megnevezése, vételára;
  •   a szerződés Vállalkozás általi teljesítésének időpontja;
  •   a hiba bejelentésének időpontja;
  •   a hiba leírása;
  •   szavatossági igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jog;
  •   a szavatossági igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapjánérvényesíteni kívánt jog esetleges elutasításának indoka;
  •   amennyiben a Vállalkozás a szavatossági kötelezettségének az Ön által érvényesítenikívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indoka a jegyzőkönyvben szinténrögzítésre kerül;
  •   továbbá a jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita eseténÖn a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.A Vállalkozás az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátja.Amennyiben a Vállalkozás az Ön szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon értesíti Önt.A Vállalkozás az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig megőrzi.

page19image4186560192

Általános Szerződési Feltételek

A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Vállalkozás a terméket elismervény ellenében átveszi, amelyen feltüntetésre kerül:

 a fogyasztó neve és címe;
 a termék azonosításához szükséges adatok;
 a termék átvételének időpontja;
 továbbá az az időpont, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

Ezek az előírások a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

Amennyiben a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, úgy Ön panasszal élhet a Vállalkozás megadott elérhetőségein, illetve fogyasztói jogvita esetén az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.

A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

11. Fogyasztói jogvita kezelése

Békéltető Testület

A Békéltető Testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz afogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Békéltető Testület az Ön vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad az Önt megillető jogokkal és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek):page20image4181521856

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152E-mail: abeck@pbkik.hu mbonyar@pbkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.Telefonszám:06-22-510-310 Fax: 06-22-510-312E-mail: fmkik@fmkik.huNógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszám: 06-76-501-500, 06-76- 501-525, 06-76-501-523Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu mariann.matyus@bkmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a Telefonszám: 06-96-520-217Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331. Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13- 15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046

Általános Szerződési Feltételekpage21image4187201664page21image4187229568page21image4187155408

E-mail: eva.toth@bmkik.hu Fax: 06-52-500-720 E-mail: skik@skik.hu E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091, 06-46- 501-870Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám: 06-36-429-612 Fax: 06-36-323-615E-mail: hkik@hkik.huSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.Telefonszám: 06-42-311-544 Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20- 373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23- 25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.huKomárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszám: 06-34-513-027Fax: 06-34-316-259 E-mail: szilvi@kemkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

Az Ön belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató (vagy az annak képviseletére feljogosított szerv) székhelye határozza meg.

12. Uniós online vitarendezési platform

Eljárás elindításának feltételei

Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban Önnek, mint magánszemély fogyasztónak bármilyen panasza van, először a kereskedő Vállalkozással kell felvennie a kapcsolatot.

Ha a panaszát nem tudta a Vállalkozással ily módon elintézni, úgy Ön elindíthatja az online vitarendezési eljárást. Ez a vitarendezési platform olyan igénybe vehető alternatív, bíróságon kívüli online eljárási lehetőség, melynek segítségével elkerülhetők a hosszadalmas és költséges bírósági eljárások.

Attól, hogy Ön részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez.

Általános Szerződési Feltételek

A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére. (Belföldi vitáról akkor van szó, ha a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás is rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel. Határon átnyúló vitáról akkor van szó, ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van.)

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság hozta létre. Ezen a honlapon (link:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU) keresztül Önnek lehetősége nyílik arra, hogy a webáruházon keresztül történő online vásárlásához kapcsolódó esetleges jogvitáját rendezze.

Ennek igénybevételéhez először regisztrálni szükséges az online vitarendezési platformon (itt:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-4910284- bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11 mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0- XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado&caller=%2Fcas%2Feim%2Fext ernal%2Fregister.cgi), ezt követően egy elektronikus űrlapot kell hiánytalanul kitöltenie a panasszal élőnek.

Eljárás menete

Az online eljárásnak négy fő szakasza van, melyek mindegyike online végezhető:

 panasz benyújtása;
 a vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel;  panaszkezelés a vitarendezési testület által;
 eredmény és a panasztételi eljárás lezárása.

Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a fórumhoz. (Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására.)

Magyarországon – a pénzügyi szolgáltatások kivételével – a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására, melynek eljárása ingyenes. Amennyiben Ön fontolóra veszi, hogy más tagállam alternatív vitarendezési fórumában állapodik meg a kereskedő Vállalkozással, mindenképpen kérjen erre vonatkozó információt az adott tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontjától erre vonatkozóan.page22image4189481152page22image4189481440page22image4189481728page22image4189482016page22image4189482304page22image4189482656

Általános Szerződési Feltételek

Online vitarendezési kapcsolattartó pont

Amennyiben Önnek az eljárással kapcsolatban kérdése van, úgy Ön Magyarországon a Budapesti Békéltető Testülethez, mint online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhat:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 20 33

A Budapesti Békéltető Testület tanácsadói megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseit, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban.

Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.

13. Bírósági eljárás

Ön jogosult a fogyasztói jogvitával érintett hibás teljesítésből eredő szavatossági igényét illetve követelését végső esetben a Bíróság előtt polgári peres eljárás keretében érvényesíteni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében.

14. Adatvédelem

A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott cél eléréséhez feltétlenül szükségesek.

A Szolgáltató, mint Adatkezelő egyrészt a jelen szerződésből származó – a termék online értékesítésével kapcsolatos – szolgáltatás nyújtása, teljesítése és az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az Ön személyes adatait. Másrészt a Szolgáltató a hírlevél küldés érdekében, a webáruház használatához technikailag szükséges, valamint a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel.

Ennek alapján, a webáruház látogatása és használata során:

 egyrészt az Ön által megadásra kerülő regisztrációs, a megrendeléshez és a hírlevél küldéshez, a megrendelések adminisztrációs elősegítéséhez, a panaszkezeléshez, a szavatossági kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, valamint a jelszóval védett munkamenethez és a bevásárlókosár használatához technikailag szükséges cookie adatokat (sütiket), a hálózati forgalom adatokat, továbbá a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel a Józsa Zoltán Attila EV,

másrészt a Google Inc. reklám-szolgáltató, mint külső szolgáltató a weboldal használatával kapcsolatos egyéb információkat, a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat is gyűjt Önhöz kapcsolódóan.

Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és oly módon működteti az online értékesítés során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha az a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez és nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesen kezelt adatokat bármely eltérő célból – így különösen a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Önnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön hozzájárulása alapján kezeli. Az eltérő célból kezelt adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és az Ön hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ön a szolgáltatás igénybevételét megelőzően valamint a termékértékesítés során, illetve az adatkezelés ideje alatt folyamatosan élhet azon jogával, hogy az Önt érintő adatkezelést megtilthatja.

Az Ön személyes adatai – melyet a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez vagy ahhoz kacsolódóan kezel – törlésre kerülnek, ha az adott adatkezelési cél megszűnik, vagy Ön így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az Adatkezelő az adattörlést haladéktalanul elvégzi.

A törvényben előírt kötelező előzetes tájékoztatáson felül – az adatkezelés ideje alatt – Ön bármikor jogosult megismerni, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel Önről, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatainak a kezelését is. A Szolgáltató, mint Adatkezelő köteles az Ön kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adatkezelést érintő további részletes információt – a webáruház honlapjáról letölthető és kinyomtatható – Adatkezelési tájékoztató nyújt.

15. Szerzői jogok

A webáruház felületein elhelyezett valamennyi szöveges, képi/grafikai és műszaki/technikai tartalom, a honlap szerkezeti felépítése, forráskódja szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak. A webáruház oldalai, illetve annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon.

A honlap bármely elemének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, illetve más szellemi alkotásba történő beépítése és közvetítése a Szolgáltató előzetes és kifejezett hozzájárulásához kötött. A webáruház bármely tartalmának jogosulatlan felhasználása szerzői, polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

Általános Szerződési Feltételek

16. Érvénytelenség jogkövetkezményei

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely adott tartalmi része esetleg jogilag nem hatályos vagy nem teljeskörű tartalommal bír, úgy a Ptk. 6:114. § értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek csak erre az érintett – nem hatályos vagy nem teljes tartalommal bíró – részére kell alkalmazni.

Fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.

17. Jogi háttér
Szerződést érintő főbb jogszabályok, rendeletek

 •   1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 •   2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 •   2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 •   151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 •   19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági igények intézésének eljárási szabályairól;
 •   45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.18. AlapfogalmakFogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély/egyén), aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;Ön: a http://www.ziziart.hu webáruház honlapján keresztül a termék/termékek megrendelését kezdeményező, illetve szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy (magánszemély) Fogyasztó/Vásárló;Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás;Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt valamint a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő;
  továbbá terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

page25image4191248624

Általános Szerződési Feltételek

Eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár;
Egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott

mértékegységére vonatkozó ár;

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában;

Szerződő felek: a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejövő szerződés alanyai együttesen (Fogyasztó és Szolgáltató együttesen);

Fogyasztói szerződés: fogyasztói szerződés jön létre, ha önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy egy vagy több fogyasztóval (magánszemély vásárlóval) köt szerződést (a magánszemély vásárló és a vállalkozás között kötött szerződés);

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik;

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját;

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköztalkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Webáruház honlapja: a http://www.ziziart.hu internetes felület, mint a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:page26image4189893568

Általános Szerződési Feltételek

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – , szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

Elektronikus szerződési jognyilatkozat: a Fogyasztó a termék/szolgáltatás – webáruház honlapján keresztül történő – megrendelésének véglegesítésével elektronikus szerződési jognyilatkozatot tesz a Szolgáltató felé. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik;

Elektronikus szerződés létrejötte: Szerződés a Szolgáltató részéről történő vásárlói megrendelés visszaigazolásával jön létre. A fogyasztói megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezését alátámasztó automatizált elektronikus rendszerüzenet visszaigazolásával még nem jön létre a szerződéses kötelezettség.

Gyártó: a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel;

vagy a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett, ilyen képviselő hiányában az importáló;

Forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza;

Forgalmazás: valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is;

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy;

Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel;

Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy

Általános Szerződési Feltételek

tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van;

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vet;

Magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy szabály együttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Kelt: 2020.07.01. Érvényes: visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek